SnusFrisken

SNUS-FRISKEN

bilder kommer i slutet av texten


/foto - Hälsinglands museum

/foto - Peter Andersson


Levnadsbeskrivning

Edvard Frisk (1819-1893), son till Jon Frisk hade tidigare haft anställning hos Jonas Steinmetz i Hudiksvall och "där han villigt förrättat allt till fullkomligt nöje samt ådagalagt ett anständigt och troget uppförande" och sedan fyra år varit föreståndare hos firman Anders Altberg i Söderhamn.


Han erhöll privilegium den 10 maj 1841 att återupptaga Drakes fabrikation under firma Frisk & C:o. Han inköpte fastigheten n:r 137-138 vid Trädgårdsgatan och uppförde där en fabriksbyggnad som på 1860-talet utvidgades. Fabriken tillverkade endast snus och produktionen var till en början blygsam men kom tids nog att bli mycket framgångsrik, särskilt i Norrland.


Snuskvarnen drevs till en början för hand, därefter med hjälp av häst och i slutet av
1850-talet med hjälp av ånga.Edvard Frisk reste själv på långa försäljningsresor framförallt efter norrlandskusten och dessa ledde till stor framgång. Brodern Richard Frisk (f. 1825) upptogs som delägare 1850. Richard avgick dock 1857 för att bli disponent vid Stocka sågverk i Harmångers socken. Företaget ägdes gemensamt av bröderna.

Ledamot av första kammaren 1867-1877, invald i Gävleborgs läns valkrets.


Då Edvard Frisk avled 1893 övertog hans änka Hilma Elisabeth företaget med avsikt att avveckla det. Svärsonen, läroverksadjunkten, fil. dr. Otto Fredrik Daniel Östman (f. 1837) ledde företaget tillsammans med Edvards son, kassör John Edvin (1856-1941). 1894 kom företaget på obestånd och övertogs av borgenärerna. Styrelsen kom då att bestå av Edvin Frisk, Fredrik Östman, bankdirektören Per Hådell och häradsskrivaren Carl August Carlqvist. 1905 utträdde Edvin Frisk ur bolaget och startade egen tobaksfabrik.


I hans ställe inträdde Fredrik Östman till verkställande direktör och med Carl O. Johansson som disponent. Disponenten ersattes redan 1906 av John Zetterlund.

1910 uppgick Frisk & C:o. i W:m Hellgren & C:os koncern och i den nya bolagsordning som antogs förlades styrelsens säte till Stockholm men fabrikationen fortsatte i Hudiksvall. Den nya styrelsen bestod av tobaksfabrikörerna John och Walter Bäckström, arkitekten Frithiof Ekman samt direktören John Zetterlund.


1913 avgick Zetterlund och Ekman ur styrelsen och ersattes av friherre Viktor Hermelin (Stockholm) och disponenten Edvard Frisk (f. 1886 och son till Edvard Frisk).

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och slutligen inlöstes det 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.


Edvard Frisk blev disponent för snusfabriken i Stockholm, belägen i Ljunglöfs lokaler vid Luntmakaregatan 19. 1941 blev han föreståndare för tobakskontoret i Göteborg.


Blå B Tillverkades av Frisk & C:o

i Hudiksvall


Edvard Frisk
Edvard Frisk föddes 13/7 1819 i Hudiksvall och avled 9/7 1893 i Hudiksvall.


Han var son till Jon Frisk som övertagit Drakes tobaksfabrik i Hudiksvall.

1850 lät Edvard Frisk bygga Gällsta sågverk och 1873 var han en av männen bakom bildandet av

Ströms bruk.


Familjen bestod 1890 av:
Edvard Frisk, f. 1819
Hilma Elisabeth Palmborg, f. 4/8 1852 i Maria Magdalena församling

i Stockholm.


Barn:
med tidigare hustrun, Ida Maria Ottiliana Engelke, f. 21/1 1831 i Uddevalla, död 12/1 1871 i Hudiksvall. De gifte sig i Söderhamn den 9/6 1851

Fanny Helena Elisabeth , f. 1852
John Edvin Wilhelm, f. 1856.
Nils Edvard, f. 1859

samt barnen idet nya äktenskapet:
Ida Elisabeth, f. 1873
Ingeborg Maria, f. 1876
Thora Mathilda, f. 1879
Edvard, f. 1886