Järnvägen och stationen

JÄRNVÄGSSTATIONEN


Järnvägsstationen i Hudiksvall invigdes 1888 och den är intakt
än idag och är  en väldigt vacker byggnad.

En industrijärnväg gick en gång i tiden genom

staden men den är inte brukbar idag. Delar av den finns kvar.