Historia

HUDIKSVALL


I mer än 100 år har Hudikborna kallat sin stad Glada Hudik.
Under 1800-talets första hälft gjorde Hudiksvalls Borgerskap
sig känd för att leva ett glatt och fritt sällskapsliv, och visade

en väldigt stor gästfrihet. I slutet av 1800-talet försökte

träpatronerna att leva upp till detta glada levende. Öl och

punschförsäljningen var då stor i Glada Hudik på den tiden.


Hudiksvall, kommun i östra Hälsingland
(Gävleborgs län).
2 496 km2. 36 975 (2015) inv. Centralort är Hudiksvall.

Landskap: Hälsingland
Län: Gävleborgs län
Kommun: Hudiksvalls Kommun

Nya Dellenaden pensionat och restaurang

Kommunens område motsvarar socknarna: Bjuråker, Delsbo, Enånger, Forsa, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Nianfors, Njutånger, Norrbo och Rogsta. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn, Nianfors landskommun dock först 1869. I området fanns även Hudiksvalls stad från 1582 som 1863 bildade en stadskommun.

Hudiksvalls stad (1939–1970)

Hudiksvalls kommun (1971–2006)

Bjuråkers landskommun

1966-1970

Delsbo landskommun

1963-1970

Distrikt:

Bjuråker · Delsbo · Enånger · Forsa · Hudiksvall · Hälsingtuna · Hög · Idenor · Njutånger · Norrbo · Rogsta

Tätorter:

Delsbo · Enånger · Fredriksfors · Friggesund · Hudiksvall · Iggesund · Njutånger · Näsbyn · Näsviken · Sörforsa

Övriga orter

Arnöviken · Borka · Brännås · Gammelsträng · Hedvigsfors · Hede · Hållsta · Idenor · Maln · Strömbacka

Agö hamn, sekelskiftet

Fakta
Hudiksvall, stad i östra Hälsingland vid Bottenhavet, centralort i Hudiksvalls kommun.

15 400 inv. Hudiksvalls stad. Staden var en gång en viktig exporthamn för trävaror och massa och hade en modern oljehamn. Där fanns bl.a. sågverk, trävaruindustri, verkstäder och konservfabriker. Pappersmassa och exporthamn finns dock kvar men ligger 10 km söder om Hudiksval, i Iggesund (Hudiksvalls kommun).
Hudiksvall fick stadsprivilegier 1582 och är uppfört efter en regelbunden stadsplan, utarbetad av Tessin d.ä. Staden brändes ner helt av ryssarna 1721. 

Timmerbåtar i Hudiksvalls hamn är ett minne blott.
Bild: 80-tal. Foto: Nils Vigren

Trots att den eldhärjats flera gånger senare finns en
välbevarad trähusbebyggelse i den s.k. fiskarstaden
från 1790-talet kring hamnen,

Steinmetz fastighet i Fiskarstaden, byggd på 1700-talet.

Bild: 2020. Foto: Roger M Persson

Likaså magasinen vid Sundskanalen (Strömmingssundet) från mitten av 1800-talet finns kvar. Den äldsta byggnaden är 1600-talskyrkan, ombyggd under 1700-talet efter en brand 1691. Vid Storgatan ligger Brunska gården (Hantverksgården) i empire. Rådhusparken är smyckad med statyer av Eric Grate, Stig Blomberg och Ivar Johnsson.

I Hudiksvall finns Hälsinglands museum och en teater, uppförd 1881. Stadens utveckling sköt fart genom trävaruhanteringens uppsving efter 1800-talets mitt.

Strömmingssundet. Här finns dock inga båtar idag.

Hudiksvall Sekelskiftet 1900
1900 var Hudiksvall en liten anspråkslös trästad med mindre
än 5000 innevånare. 1880 och framåt började förändringen
av staden. Hyreshus och affärsbyggnader började torna upp
i den lilla staden. Men fortfarande vid sekelskiftet hade Hudiksvall
kvar sin trästadsidyll med trädgårdar och häststallar mitt i stan.

Storgatan före stallets utbyggnad i kvarteret Bageriet.
Ett av stadens många trähus som försvunnit.
År: 1978. Foto: Nils Vigren

Hudiksvall är Sveriges äldsta stad norr om Gävle. Grundades som bekant av Johan III år 1582. Gustav Vasas söner hade stora planer med denna utpost i norr.
Den gamla hamnen vid byarna Hudik och Vallen i Tuna socken, där staden anlades och efter vilken den fick sitt namn, hade säkerligen mycket tidigt blivit en betydande marknadsplats. Den djupa havsvik som som skjuter in i Hudiksvalls skärgård möjliggjorde även för de största av dåtidens fartyg.  Fem kilometer in i landet vid Högssocken ligger den gamla kungsgården, medelpunkten i den största och rikaste *tredingen efter Bottenhavets kust.
( *ett mycket gammalt ord. Territoriell indelningsenhet som var en tredjedel av ett större, avgränsat område. )
År 1446 gav konung Kristoffer sitt medgivande att folket fick segla fritt och obehindrat inrikes för att köpa och införa matvaror i Helssingeland. Såsom råg, korn, salt, watmal, lärft ( vita bommull och linnetyger ), skoo och korperkar.  De fick också tillåtelse att köpslå med seglaster som seglade in i trakterna.

Stadens privilegiebrev och dess första borgare.
Inflyttningen i den nya staden Hudenswald skedde ganska allmänt. I ett brev från landsskrivaren 1588 till konungen, stod det att antalet innevånare var strax över 100. Men ingenting var för givet att alla bosatt sig i just staden. Många av köpmännen var vana vid mycket mark och stora områden med sina jordbruk.  Så många bodde kvar vid sina hemman med sin boskap och betesmark. Trots att de var skrivna som borgare.
Av de två byarna som donerats till staden låg Hudik i norr om Hornån som från Tunasjön rinner ner i Hudviken, eller som den kallades år 1932, Lilla fjärden. Vallen som den andra byn hette låg söder om nämda å.

Hamngatan med sin allé

Wallströmska Handelshuset

Wallströmska handelshuset vid kanalen "sanerades bort"
för att Sundsvalls Banken skulle få sitt bankhus i hjärtat av staden, och även några av stans vackraste gårdar blev offer för de nya tiderna. Bergsta gården revs för att lämna plats åt Sparbankshuset.

Sparbankshuset vid sekelskiftet.

Mer historia publiceras eftersom.


Det kommer även att bli historie berättelser från byarna runt omkring Hudiksvall. Ju mer historia det kommer att fyllas på ju mer uppdelad kommer historie sidan att bli. Med länkar till delsidor, etc.

Håll utkik. På HudikPortalens Facebook, där meddelas det så fort ett nytt inlägg eller uppdatering gjorts på HudikPortalens hemsida.


Finner du något faktafel. Skriv gärna ner det och skicka Meddelandet i Formuläret här >>>