KASTELLHOLMEN

FOTO: ROGER M PERSSON
2011

Kastellholmen är en liten barlastö strax utanför småbåtshamnen i Hudiksvall.
Detta är ett avkopplande och perfekt ställe att ta med kvällsmiddagen till.
Att det inte är så trångt med folk här ute kan nog bero på att det är alldeles
för nära att åka ut hit med storbåtar. Det finns ju betydligt färre småbåtar.
Så har man en liten jolle eller en mindre båt är det lite enklare att ta sig ut
hit snabbt. På nittiotalet så gick det en flotte ut hit och transporterade folk
fram och tillbaka för en mindre penning. Men om jag minns rätt fick denna
affärsidé läggas ner då man behövde någon slags förarbevis eller dyligt för
att köra folk på sjön.

Det finns gott om grillstäder och vindskydd här. Utedass finns också.
Fåglarna har häckningsplats här ute på ön, så på vissa delar är det inte
tillåtet att vistas.

FAKTA OM KASTELLHOLMEN

I samband med Gustav III´s krig mot Ryssland 1788-90 byggdes ett kanonbatteri
ute vid Saltvik, för att försvara inloppet till Hudiksvall. 21 kanoner inköptes från
Stockholm. Kanonerna flyttades på hösten 1791 till Kutharet (kut=säl), som kastell-
holmen då kallades, för att användas som salutkanoner. Några av de kanonerna
finns uppe på Köpmanberget. Till salutkanonbatteriet hörde då också ett litet hus
eller kastell.


Salutkanonerna som flyttades från Kastellholmen och hit upp på Köpmanberget.

På det ursprungliga stenskäret har under årens lopp påförts kolstybb från sågverket
och skeppsbarlaster. Kastellholmen har också använts som virkesupplag. Det
sista faryg som lossade sin barlast här var norska fyrmastbarken Daghild, som
lämnade Hudiksvall 24 juli 1909 efter en veckas barlastlossning och tre veckors
virkeslastning.

Kastelholmen var tidigare i privat ägo men köptes av staden på 1890-talet
efter påtryckningar av Hudiksvalls trädgårdsförening, som vill göra den till
ett trevligt förlustelseställe. Trädgårdsföreningen planterade träd här redan
på 1890-talet. På 1940-talet övertog kommunen skötseln av holmen.


Kastellholmen troligtvis en bild från slutet av 1800-talet då träden planterades runt 1890.

Red. anm.
Ett kastell är ett mindre fästningsverk, borg eller slott,
vars befälhavare på medeltiden ofta benämndes kastellan
(motsv. slottshövitsman eller borgfogde). Kastell kan också
benämnas citadell. Kastell är också benämningen på en hög
uppbyggnad för- och akterut på medeltida fartyg.
Kastell är också ett efternamn. I Sverige finns 150 Kastell
registrerade 2011.

Källa WikipediaKastellholmen från stadens fina Köpmanberg.En jättefin gästbrygga finns att tillgå.


Matplatserna är många här ute.Grillplatser finns det på två sidor av ön och en i mitten.

Här finns en häckningsplats för fåglarna och svanarna ska man akta sig för då de kan blir riktigt elaka.


Trots att de ser så fridfulla ut så vill de försvara sitt bo med alla medel.

Ta det lugnt ta en båttur hit ut.


Det nappar inget vidare här ute måste jag tillägga

Till vänster ser vi St: Jakobs Kyrka


Ett ankare från någon barlastbåt.

Här ligger häckningsplatsen som man ej får vistas på.

Här till vänster ser vi Köpmanberget dit kanonerna flyttades till.

 

 

till toppen av sidan